Propuneți proiecte

Aveți un proiect care vizează promovarea sau sprijinirea inițiativelor de interes general sau umanitar, în Franța și în străinătate, în lupta împotriva orbirii și îmbunătățirea sănătății ochilor.

Dacă proiectul dvs. corespunde misiunii și priorităților Fundației Théa, acesta va fi examinat de organele de conducere ale fundațiilor. Vor fi studiate aspectele operaționale și financiare ale proiectului, acordându-se o atenție deosebită includerii actorilor locali, consolidării capacităților locale și evaluării impactului social al proiectului.

Prioritățile Fundației Théa, așa cum au fost hotărâte de Comitetul științific, cu ocazia reuniunii din 27 aprilie 2012.

Cu ocazia primei întâlniri a Comitetului științific al Fundației Corporate Théa, care a avut loc la 27 aprilie 2012, au fost definite criteriile de selecție a proiectelor și au fost alese următoarele domenii prioritare de intervenție:

1.Țările vorbitoare de limbă franceză și portugheză din Africa.
2.Lupta împotriva trachomului / pregătire.

Aceste priorități au fost confirmate de Comitetul științific în timpul ultimei sale reuniuni din 5 iunie 2015.

Cerere de proiecte de către Fundația Théa

În acest an se vor aborda prioritățile stabilite de Comitetul științific.